• Ana Savković / Lit News

Javni poziv za dodjelu potpora za poticanje književnoga stvaralaštva u 2019.


rok: 07.09.2018.

Ministarstvo kulture Republike Hrvatske objavilo je Javni poziv za dodjelu potpora za poticanje književnoga stvaralaštva u 2019. godini. Ministarstvo kulture dodjeljivat će potpore autorima za književno-umjetnički rad i prijevode na hrvatski jezik djela koja predstavljaju opća kulturna dostignuća.

Potpora se neće dodjeljivati autorima za publicistička i stručna djela te za pripremu znanstvenih radova.

Pravo podnošenja ponuda na Javni poziv imaju fizičke osobe, državljani Republike Hrvatske.

Dodjeljivat će se sljedeće potpore:

-godišnje potpore u pojedinačnom iznosu od 84.000,00 kn

-polugodišnje potpore u pojedinačnom iznosu od 42.000,00 kn

-tromjesečne potpore u iznosu od 21.000,00 kn.

Potpore će se isplaćivati autorima u mjesečnim obrocima od 7.000,00 kn.

Autori se nemaju pravo prijaviti na Javni poziv za poticanje književnoga stvaralaštva:

- prije nego što bude objavljena knjiga za koju su zadnji put koristili ovu potporu

- ako je Ministarstvo kulture nakladniku već odobrilo potporu za izdavanje prijavljenog naslova ili ako se nakladnik prijavljuje za potporu izdavanju toga djela u istoj godini.

Sve ostale informacije vezane uz prijavu pročitajte na: http://www.min-kulture.hr/default.aspx?id=19852

#Javnipozivzadodjelupotpora #MinistarstvokultureRepublikeHrvatske

45 views

ZVONA i NARI - Library & Literary Retreat - Vrčevan 32, 52204 Ližnjan, Croatia - + 385 99 232 7926 - zvonainari@gmail.com - (c) 2011.-2020.