• Ana Savković / Lit News

Međunarodni ljetni natječaj za kratku priču do 500 riječi


rok: 15.08.2018.

Tema: More, gradovi na moru, ljetovanje, brodovi, ribolov i sve drugo što na bilo koji način može biti vezano uz more. Natječaj organizira časopis za književnost Kvaka

Pravila natječaja:

1. Svaki autor može poslati najviše jedan rad.

2. Natjecati se mogu svi iz regije i inozemstva koji pišu hrvatskim, bosanskim, srpskim ili crnogorskim jezikom.

3. Natjecati se ne mogu članovi uredništva i članovi njihovih obitelji.

4. Ako se natječe osoba mlađa od 18 godina, ista mora imati dopuštenje roditelja, skrbnika ili treće ovlaštene osobe koja će se, po potrebi, javiti organizatoru natječaja.

5. Radove ne mogu slati osobe mlađe od 16 godina.

6. Radovi se šalju na email: casopis.kvaka@gmail.com

Slanjem radova na natječaj natjecatelji daju dozvolu časopisu da njihovo ime bude objavljeno. Svi ostali podaci o autoru se ne objavljuju.

Slanjem radova na natječaj natjecatelji čiji će radovi biti odabrani, daju dozvolu časopisu da njihovi radovi budu objavljeni online.

Autore se moli da prije nego pošalju radove pregledaju svoj tekst te da isprave pravopisne i gramatičke pogreške.

Radovi se šalju isključivo kao prilog e-mailu u doc, docx, rtf, ili txt formatu kako se prilikom objave ne bi izgubio originalan format teksta za koje uredništvo ne može preuzeti odgovornost.

Autore se moli da se radovi ne šalju kao privatne poruke članovima uredništva. Takvi neće biti prihvaćeni.

Dostavom materijala redakciji autori potvrđuju da su vlasnici autorskih prava na priložene radove i za iste od časopisa Kvaka neće tražiti naknadu.

Nagradit će se samo jedan autor.

Nagrada je u vrijednosti od 2500,00 kuna i ne može se zamijeniti za novac.

Ako pobjednik odustane od nagrade ista će se prenijeti na drugog natjecatelja s odgovarajućim brojem bodova.

Radovi se ocjenjuju bodovima od 1 do 10. Najveći mogući broj bodova je 30.

Pobjednik dobiva sedmodnevni smještaj u apartmanu na otoku Braču u mjestu Mirca (između Supetra i Sutivana) u razdoblju od 15. 9. do 30.9.2018. ili 10 dana u vremenu između 1. do 15.10.2018.

Više o natječaju na: http://www.casopiskvaka.com.hr/2018/07/meunarodni-ljetni-natjecaj-za-kratku.html

#Međunarodniljetninatječajzakratkupriču #ČasopisKvaka

208 views

ZVONA i NARI - Library & Literary Retreat - Vrčevan 32, 52204 Ližnjan, Croatia - + 385 99 232 7926 - zvonainari@gmail.com - (c) 2011.-2020.