• Ana Savković / Lit News

Književno-likovni natječaj Učka mi se


rok: 08.08.2018.

Udruga za promicanje kulturnog stvaralaštva Tinta 910 objavljuje međunarodni književno-likovni natječaj "Učka mi se" u kategorijama; kratka proza, poezija, fotografija, ilustracija, slika, na kojem mogu sudjelovati punoljetni autori, amateri i profesionalci.

Tema: Učka.

Radovi se šalju isključivo e-mailom na adresu: udrugatinta910@gmail.com s naslovom Prijava na natječaj „UČKA MI SE 3“.

U privitku e-maila je potrebno poslati radove i prijavnicu.

Selekciju radova vrši žiri imenovan od uredništva Tinte 910, a odluka žirija je neopoziva te se na nju ne može uložiti žalba.

U svakoj kategoriji dodijelit će se tri nagrade ako kvaliteta radova bude zadovoljavajuća. Jedan autor u nekoj kategoriji može dobiti samo jednu nagradu.

Izvor: https://www.culturenet.hr/default.aspx?id=83291

#KnjiževnolikovninatječajUčkamise #Tinta910

34 views

ZVONA i NARI - Library & Literary Retreat - Vrčevan 32, 52204 Ližnjan, Croatia - + 385 99 232 7926 - zvonainari@gmail.com - (c) 2011.-2020.