• ZiN Daily

FREEZURA


Udruga ZVONA i NARI partner je u novom projektu namijenjenom edukaciji mladih, a koji se financira sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda. Projekt nosi naziv "FreeZURA - Slobodna zajednica umjetnika u razvoju".

Riječ je o kreativnom i inovativnom projektu u Puli koji organiziraju Savez udruga Rojc, udruga Kontakt, Gradska radionica i ZVONA i NARI. U projektu će aktivno sudjelovati mladi od 15 do 25 godina. Ciljevi projekta jesu: razvoj specifičnih kreativnih praksi mladih i kreiranje sustava podrške kako bi se osnažile praktične i socijalne kompetencije te postigla veća društvena uključenost.

Ciljevi će se ostvariti besplatnim edukacijskim radionicama i mobilnom aplikacijom što će potaknuti sudjelovanje mladih u kulturnim i umjetničkim aktivnostima.

Aktivnosti se provode u svrhu stvaranja poticajnog okruženja za osnaživanje kompetencija mladih na području kulture i umjetnosti u Istarskoj županiji.

Razdoblje provedbe projekta je od rujna 2018. do rujna 2019. Nakon završetka projekta, uključene organizacije omogućiti će mladima nastavak sudjelovanja u redovnim aktivnostima tih organizacija kao i mentorsku podršku.

Kreativne edukacijske radionice koje se nude jesu sljedeće: glazbena radionica, radionica kreativnog pisanja i nakladništva, radionica stripa i ilustracije, radionica suvremenog plesa i likovna radionica izrade murala. Više informacija dostupno je na mrežnim stranicama FreeZURE.

#freezura #ZVONAINARI #Europskisocijalnifond #SavezudrugaRojca #GradskaRadionicaPula #UdrugaKontaktPula

16 views

ZVONA i NARI - Library & Literary Retreat - Vrčevan 32, 52204 Ližnjan, Croatia - + 385 99 232 7926 - zvonainari@gmail.com - (c) 2011.-2020.