• Ana Savković / Lit News

Natječaj za feminističku SF priču hrvatskih autorica


rok: 15.02.2019.

Natječaj za feminističku kratku priču spekulativne fikcije hrvatskih autorica na engleskom jeziku otvoren je do 15. veljače 2019.

Traže se priče u žanru spekulativne fikcije na engleskom jeziku sa snažnim feminističkim i žanrovskim elementom, poput priče Tatjane Jambrišak “Budna među zvijezdama” koja je poslužila kao nadahnuće za zbirku Empress of the Damned Housework.

Bit će razmatrane samo prethodno neobjavljene priče te samo priče poslane na engleskom jeziku. Priče mogu prevedene ili napisane na engleskom.

Uvjeti natječaja:

- priče ne smiju biti duže od 5500 riječi ni kraće od 2500 riječi.

-priče trebaju biti napisane na računalu i formatirane na sljedeći način:

  • Times New Roman, veličina slova 12 točaka

  • prored 2, bez zasebnog proreda među paragrafima

  • margine 3 cm sa svih strana

  • prezime autorice/naslov priče/broj stranice gore desno (od 2. stranice)

  • posebno formatirana prva stranica u manuscript formatu (ime i prezime, adresa, broj telefona, e-mail adresa u gornjem lijevom uglu, ukupan broj riječi u desnom gornjem uglu, naslov priče velikim slovima u sredini stranice, centriran, ime i prezime autorice ispod naslova, centrirano; početak teksta priče dva reda ispod naslova)

-priče trebaju spremljene u formatu .doc ili .docx. Drugačije formatirane priče neće biti razmatrane.

- priče se šalju na e-mailom, kao attachment, na adresu rantalica@gmail. com.

Rok za slanje priča je 15. veljače 2019. u 23:59. Radovi pristigli nakon navedenog roka neće se uzeti na razmatranje.

Samo priče na engleskom će biti razmatrane za objavu u zbirci.

Od autorica prihvaćenih priča mogu se tražiti preinake.

Svim autoricama prihvaćenih priča će za objavu prihvaćene priče u zbirci Empress of the Damned Housework biti ponuđen ugovor s izdavačem Wizard’s Towers Press.

Izvor: https://www.culturenet.hr/default.aspx?id=88564

#Natječaj

22 views

ZVONA i NARI - Library & Literary Retreat - Vrčevan 32, 52204 Ližnjan, Croatia - + 385 99 232 7926 - zvonainari@gmail.com - (c) 2011.-2020.