• Ana Savković / Lit News

Poziv za mlade pisce da se prijave na natječaj Emerging Writer on Tour


22.01.-18.02.2019.

Otvoren je natječaj Emerging Writer on Tour za 2019. i 2020. godinu koji organizira Međunarodni književni festival Vilenica u suradnji s Festivalom svjetske književnosti i Međunarodnim književnim festivalom Cúirt u sklopu projekta Read Me I am Your.

Projekt Read Me I am Yours smišljen je s ciljem promoviranja troje mladih autora (do 35 godina) koji dolaze iz zemalja koje sudjeluju u programu EU-a, a koji su već dobili određeno priznanje na nacionalnoj razini (nagrade na nacionalnoj razini, dobre kritike itd.), no još nisu izgradili međunarodnu karijeru. Programska aktivnost uključuje sudjelovanje na festivalima svih triju partnera kao i rezidencijalni boravak (deset dana svaki) u sve tri partnerske zemlje.

Uvjeti natječaja:

Kandidati su pisci mlađi od 35 godina (rođeni nakon 1. siječnja 1985.) iz svih zemalja sudionica u programu Kreativne Europe (Albanija, Armenija, Austrija, Belgija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Hrvatska, Cipar, Republika Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Gruzija, Njemačka, Grčka, Mađarska, Island, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Makedonija, Malta, Moldavija, Crna Gora, Nizozemska, Norveška, Poljska, Portugal, Rumunjska, Srbija, Slovačka, Slovenija, Španjolska, Švedska, Tunis, Ukrajina i Ujedinjeno Kraljevstvo).

Upute za prijavu:

Rok za slanje prijava je 18. veljače 2019. Prijave se šalju u PDF-formatu putem elektroničke pošte. Povjerenstvo će razmotriti prijave poslane zaključno s danom 18. veljače 2019.

Prijave se šalju na: info@vilenica.si

Prijave obavezno moraju sadržavati sljedeću natječajnu dokumentaciju:

-ispunjenu prijavnicu (prijavnicu preuzeti na https://vilenica.si/en/call-for-applications-for-the-emerging-writer-on-tour/) -biografiju kandidata na engleskom jeziku (maks. 1800 znakova bez praznina) -kopiju važeće putovnice gdje su vidljivi datum i mjesto rođenja, kao i državljanstvo kandidata -bibliografiju kandidata na engleskom jeziku (maks. 3600 znakova bez praznina) -motivacijsko pismo na engleskom jeziku u kojem je opisan kandidatov trenutačni projekt/djelo na kojem bi želio raditi za vrijeme rezidencijalnog boravka (deset dana svaki) u sve tri zemlje (od 2000 do 4500 znakova bez praznina). Projekt mora biti književno djelo (svi žanrovi i teme su prihvatljivi). Ne prihvaća se istraživački projekt. original jednog pisma preporuke priznatog autora/kritičara/profesora/nakladnika na engleskom jeziku (maks.1800 znakova bez praznina; pisma preporuke koja nisu originali neće se razmatrati).

Nepotpune prijave neće se razmatrati.

Više na: https://www.mvinfo.hr/clanak/poziv-za-mlade-pisce-da-se-prijave-na-natjecaj-emerging-writer-on-tour

#Poziv #natječaj #EmergingWriteronTour

17 views

ZVONA i NARI - Library & Literary Retreat - Vrčevan 32, 52204 Ližnjan, Croatia - + 385 99 232 7926 - zvonainari@gmail.com - (c) 2011.-2020.