• Ana Savković / Lit News

Natječaj za haiku poeziju | Moravačke uske staze


rok: 31.03.2019.

Udruga „Goranski koraci“ Delnice, Općina Brod Moravice, TZO Brod Moravice i PGŽ raspisuju natječaj za sedmi susret haiku pjesnika – Brod Moravice 2019.

Jezik: hrvatski književni jezik

Teme:

- IZVORI (pitka voda - tema iz ekologije) - GOVOR BAŠTINE (projekt Općine Brod Moravice), sakralni objekti i njihovi dijelovi, stare kuće ( kuća Delač), muzeji starih predmeta i povijesnih sadržaja, etno predmeti i sve ostalo

Kategorije:

- haiku za odrasle - haiku za učenike osnovnih škola - likovni radovi učenika-neobjavljeni ( na zadane teme)

Forma: dobrodošle su i tradicionalne i moderne forme haikua

Font: Times New Roman, veličina fonta 12, bez proreda ( ne boldati, ne pisati ukrašenim i podcrtanim slovima, pisati normalnim word postupkom)

Broj radova: najviše 3 neobjavljena haikua za svaku od dvije teme

Rok dostave radova: poštanski pečat 31.ožujka 2019.godine

Adresa: e-mail: gorancica56@gmail.com ili

udruga „Goranski koraci“ S.S.Kranjčevića 12, 51300 Delnice

Nagrade: Dodijelit će se jedna prva, dvije druge i tri treće nagrade za svaku temu (izvori i govor baštine), odnosno kategoriju (odrasli, djeca). Kod likovnih radova nagradit će se tri najbolja rada, na obje teme, a ostali, prema odabiru, bit će zastupljeni u zborniku. Podaci o članovima prosudbenog povjerenstva bit će objavljeni nakon završenog natječaja.

Izvor: http://www.casopiskvaka.com.hr/2019/02/natjecaj-za-haiku-poeziju-moravacke.html

#Natječaj #haikupoezija #Moravačkeuskestaze

121 views

ZVONA i NARI - Library & Literary Retreat - Vrčevan 32, 52204 Ližnjan, Croatia - + 385 99 232 7926 - zvonainari@gmail.com - (c) 2011.-2020.