• Ana Savković / Lit News

Obavijest Ministarstva kulture o datumu raspisivanja Poziva za predlaganje programa javnih potreba u


vrijeme: 04.09.2019.

Ministarstvo kulture RH najavljuje raspisivanje Poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2020. godinu za 4. rujna 2019., s rokom prijave do 4. listopada.

Kako bi se prijaviteljima omogućila potpuna javna usluga kroz sustav e-prijavnice bez potrebe podnošenja i slanja papirnatih dokumenata te smanjili administracijski troškovi, Ministarstvo kulture u potpunosti je digitaliziralo natječajni postupak. Novim načinom postupak će se pojednostaviti i ubrzat će se procedura prijave na natječaj, obrada i evaluacija e- prijavnica te sam proces donošenja odluka.

Obavijest u cijelosti pročitajte na:

https://www.min-kulture.hr/default.aspx?id=23325

Izvor: http://www.casopiskvaka.com.hr/2019/07/obavijest-ministarstva-kulture-o-datumu.html

#Pozivzapredlaganjeprogramajavnihpotrebauku

17 views

ZVONA i NARI - Library & Literary Retreat - Vrčevan 32, 52204 Ližnjan, Croatia - + 385 99 232 7926 - zvonainari@gmail.com - (c) 2011.-2020.