• Ana Savković / Lit News

Treća pjesnička manifestacija - Lajti sarce čez briega nujljiepša


rok: 30.09.2019.

Poziv je javni i pravo sudjelovanja imaju svi pjesnici koji pišu na kajkavskom narječju. Organizator ima pravo van natječaja pozvati pjesnike direktno u program.

Pravila natječaja:

1. Poslati se mogu najviše tri (3) pjesme duljine do 28 redova, font slova Times New Roman, veličina 12, 2. Pjesme slati isključivo na kajkavskom jeziku (narječju) 3. Tema slobodna. 4. Pjesme se šalju na e-mail lj.pasaricek@gmail.com, najkasnije do 30.9.2019. s naznakom: "LAJTI SARCE ČEZ BRIEGA NUJLJIEPŠA" kako bi komisija na vrijeme mogla odabrati pjesme za javno izvođenje.

Više na: http://www.casopiskvaka.com.hr/2019/07/treca-pjesnicka-manifestacija-lajti.html

#Lajtisarcečezbrieganujljiepša #Trećapjesničkamanifestacija

15 views

ZVONA i NARI - Library & Literary Retreat - Vrčevan 32, 52204 Ližnjan, Croatia - + 385 99 232 7926 - zvonainari@gmail.com - (c) 2011.-2020.