• Ana Savković / Lit News

Haiku kraj mogile 2019.


rok: 03.11. 2019. godine

Gradska knjižnica Oroslavje u partnerstvu s gradom Oroslavjem raspisuje natječaj za haiku poeziju „Haiku kraj mogile“ 2019. Natječaj je otvoren za sve pjesnike.

Jezik: hrvatski standard, u kategoriji odrasli: standard i/ili kajkavski

Tema: most

Kategorije:

1. A. Osnovnoškolci: Hajga na zadanu temu ( 1. – 4. i 5. – 8. razred ) 1. B. Osnovnoškolci: Haiku na zadanu temu ( 1. – 4. i 5. – 8. razred ) 2. A. Srednjoškolci: Hajga na zadanu temu 2. B. Srednjoškolci: Haiku na zadanu temu 3. Mladi od 18 do 29 godina, Haiku na zadanu temu 4. Odrasli, stariji od 29 godina, Haiku na zadanu temu

5. Svi: Haiku na zadanu fotografiju "Zvonček"

Forma: Dobrodošle su i tradicionalne i moderne forme haikua.

Broj radova: Najviše 1 neobjavljeni haiku / hajga po kategoriji na zadanu temu

- u kategoriji 4. Odrasli po 1 neobjavljeni haiku na standardu i/ili kajkavskom na zadanu temu - u kategoriji 5. Svi po 1 neobjavljeni haiku na zadanu fotografiju: Najavna slika "Zvonček" Sandre Šamec

Finale u subotu 30.11. 2019. u Gradskoj knjižnici Oroslavje u 11:00 sati.

Rok dostave radova: 03.11. 2019. godine

Više na: http://www.casopiskvaka.com.hr/2019/08/gradska-knjiznica-oroslavje-u.html

#Haikukrajmogile2019

64 views

ZVONA i NARI - Library & Literary Retreat - Vrčevan 32, 52204 Ližnjan, Croatia - + 385 99 232 7926 - zvonainari@gmail.com - (c) 2011.-2020.