• ZiN Daily

I vjernice i građanke - seminar u Sarajevu


ZVONA i NARI sudjelovali su na seminaru "I vjernice i građanke" koji je u Sarajevu od 27. do 29. rujna organizirala Ekumenska inicijativa žena i udruga "Li Woman" iz Livna.

Riječ je o projektu koji ima za cilj poticanje ravnopravnog položaja žena u religijskom, ali i opće društvenom okruženju.

Voditeljice seminara bile su vodeće feminističke teologinje naše regije i to dr. sc. Jadranka Rebeka Anić, znanstvena savjetnica, inače časna sestra franjevka i doc. dr. Zilka Spahić Šiljak koja predaje na mnogim svjetskim sveučilištima, između ostalog i na Harvardu.

Sudionice seminara bile žene, aktivistice, članice raznih udruga koje su tijekom seminara imale priliku iznijeti svoja iskustva i saznanja o pitanju dostojanstva žene u društvu. Govorilo se o odnosu procesa sekularizacije prema rodnom pitanju, o povijesti razvoja ženskih ljudskih prava na Zapadu i Istoku te su ponuđene feminističke analize svetopovijesnog naslijeđa Biblije i Kur’ana.

Kroz predavanja, vježbe i poticajnu diskusiju dekonstruirani su uvriježeni stereotipi o rodnim odnosima koji su svakodnevno u našem društvu promovirani i podupirani kroz dominantno androcentrična tumačenja osnovnih tekstova monoteističkih religija.

Teme o kojima se raspravljalo na seminaru bile su sljedeće:

– Zašto su nam potrebna ženska ljudska prava?

– Kršćanski i islamski feminizmi

– Rodni stereotipi

– Antropologija žena – katolička i islamska tradicija

– Modeli rodnih odnosa u katoličkoj i islamskoj tradiciji

– Rodne teorije: razvoj i glavne teze te tzv. „rodna ideologija“ i anti-rodni pokret

Voditeljica ZVONA i NARA informirala je sudionice seminara o našem novom projektu "Žena u vjeri"

koji ima za cilj cilj poticanje i promoviranje ravnopravnog statusa žena u religijama 21. stoljeća te njihovo uključivanje u sve razine religijskih organizacija. Sve su sudionice seminara pozvane na suradnju.

#Ekumenskainicijativažena #Ivjerniceigrađanke

10 views

ZVONA i NARI - Library & Literary Retreat - Vrčevan 32, 52204 Ližnjan, Croatia - + 385 99 232 7926 - zvonainari@gmail.com - (c) 2011.-2020.