top of page
  • ZiN Daily

Đurđa Vukelić Rožić: Neoprostivi zakoni


Image: Unsplash, downloaded (https://unsplash.com/photos/ROW-lbj55VU) 28.11.2021.ZAKONI


Dobri ljudi ne trebaju zakone da bi im bilo rečeno kako da se ponašaju odgovorno, dok će zli ljudi uvijek pronaći način da zaobiđu zakone.

PLATON


Čim vlovim malo cajta od svojega posla na fondušu, okraj naše marve i v hiže, počinem si na svoje fotelje v hiže vuz radijator, blizu naše velike zidane peči. Ili na klupi na verande, če je letno doba. Skoristim to vreme i na laptopu kaj mi ga je moj nuček Igor dal, čujem se ze svoju decu i nučekima po cele Hrvacke i po svetu. Onda, malo skičem po internetu i vžijem se sekakvih čuda. Moj Jožek veli da mi to ni treba, se uzrujavam i to ni počinek. I da ne semu kaj prečitam za veruvati.

Gledim, v afrikanske države kaj joj nemrem zapametiti ime, jezera dece nemaju ranu i čistu vodicu za napiti se, z šest let počneju delati kak radniki, nejdu v školu. V denešnje doba! Am sme mi v slepom črevu Evrope morali iti v pučku školu zmed dva velika svetska rata! Bome smo napredni bili, a gdo bi rekel? Dale, skrčili su šume palmi za ulje i bogečke gorile sad nemaju gde biti. Na Madagaskaru, otoku kaj su ga tektonski manevri otrgli od Afrike i je spuzal po oceanu desno, prama Indije. Si mislim, trebale su gorile navčiti delati splavi slično kak Kon-Tiki, rečimo. I otiti nazaj v Afriku. Vele da je v Kongu porasel broj goril, tam bi im bilo bolše, držim. Gledim, v Južne Amerike su zrušili milijune drveća, kaj bi naredili mesta za kravice uzgajati i poloprivredu delati. A negda su pretki teh narodov sadili vrte pod drevima! Morti pak dojde v modu i se i ovi narodi to navčiju.

Jeni vele da to ni dobre jer nebu dosti kisika na svetu, stabla delaju zrak kaj dišemo. Drugi da trebamo jesti menše govedine jer da je uzgoj preskup i nosi teške posledice. Primera radi, za kravice uzgajati treba puno vode, rane i one zagađuju zrak, isti onej kaj dreva više nemreju lečiti jer su v meblo i parkete spredelana. Vrtim dale, vele da se na modernom zapadu četrdeset posto proizvedene rane hiče v smetje! Nemrem veruvati da je tomu tak, i sad ti babica googlaj i ostani pametna! Mi na selu toga, kak vele zapada, je li, am sme v Evuropske Unije i imamo to črno na belo, nikaj od rane ne hičemo v smetje! Vse se skoristi. Saki zalogaj kruveka kaj se ne poje, saki klip kuruzice ili šaka šenice, koprive vuz plot i trava na međi, obeltinje od krumpera i lišće od repe, vse se skoristi, zotem ranimo svoje blago. Kaj se šenice i kuruze rasipa pri berbe, birašimo, pustimo kokoši i guske na strnišče, pozobju zrnje kaj je rastepeno i ostalo na polu. Nikaj se pri pravomu gazdi ne hiče! Če očeš iti naprvo i decu školuvati, imeti svoj krov nad glavu, sako zrno ceniš kaj si priskrbel ze svojimi žulmi. I gdo je sad tu lud ili bedast pa neče videti stvari kak se spada i kak je? A se meni čini da je vse to zaradi ljudske lenosti, pohlepe i gospočije kaj ju bedaki teraju. Moje je mišlenje da te grehe ni dosti samo oprostiti, trebamo sprečiti vekše zlo. Tu jeni ne znaju kaj bi od obilja, a tam drugi vmiraju od gladi. Zakoni smrdiju! To je moje mišlenje. Tak sme puno dobili od svojega Stvoritela, a ne poštivamo te dare!

Znam, znam. Ja sem obična selska babica, još malo pa me ne bu na ovomu svetu, koga briga kaj ja mislim i kak vidim svet. Suseda Krivušićka, gospa z metropole kaj je na ladanju v našemu selu, se čudi zakaj se ja sekiram. Ona je lepi stan v gradu skupo prodala, kupila si je hižicu tu prek puta nas, ima avuto, penziju, ostalo joj je penez na banke od stana. Kaj nju briga za glane ljude, gorile bez palmi ili decu bez škole. A ja nemrem veruvati da negdo tak razmišla! Jezera i jezera let su se naši stari borili kaj bi mi denes imeli živlenje dostojno čoveka! Navek se gledelo naprvo, mladima pružalo i škole i pomoč. Na kaj je to sad došlo?

Dale, v Čkomečem oceanu, namesto zlovlenih rib plava smetje. Stručnjaki vele če otrujemo i zgubimo oceane, svet nemre opstati. Zaradi kisika kaj ga daje Zemli već milijune let. A od negda je imel rib tuliko da si to čovek nemre zamisliti. Pa su je ljudi skoro vse požrali. Ili žnjimi raniju druge ribe kaj je vuzgajaju, slično ko ratari krave. Sad je sredi toga Pacifika plutajuči kontinent od plastike, tak si ja to zamišlam. Tri struje su to tam od sekud pribrale. Valda je to po istine, nesu to zmisleli naj bi Ifkicama ovoga sveta prašinu v oči hitali i solili pamet! Naj bi se sirotinja osečala kriva. A za kaj? Ampak nesmo mi babice krive kaj ocet ili ulje moramo kupiti v plasične flaše ili karnisteru!

Gledim dale, nekakov žgolavec, valda ima kožu boje sirutke, se je tak skvarcal da zgledi kak naranđa z velikim nosom i šašavu periku, kržlavi i zahireni skroz na skroz, ne bi tej voz sena shital na štagel, kak velim, te prnorajter je strelil slona i onda se slikal vuz mrtvu životinju. Zakaj prnorajter? Da je išel saki dan na posel, ne bi imel cajta otiti v Afriku i vbiti slona. Ni penez, oni kaj pošteno delaju nemaju za tak nekaj. Špinči se kaj da je puška negvi močni, veliki mozek. Oblečen je v najskupleše krpe na svetu. Ak sem v pravu, ti slonolovec ima na sebe norveški ribarski sviter, dizajnerski. Zasukal je rukave, toboš je to krpa za vsaki dan, a zaprav oče reči da ima doma na stelaži v sake boje po jenoga takvoga i nikomu niš, če se zaništi. Ti negvi sviteri onda koštaju kak naša puna štala kravic skup z jaslami. Za neveruvati! A sejeno, ni on sluga mojemu Jožeku, čak i gda po našemu gruntu v čižmami gaca. Po dobrote i ak očemo po pravice, i po lepote. A majstor da ga treba iskati, ono kak vele Jack of all trades. Prelepe sedem dečice imamo skup. Ni njemu treba vmoriti sloneka da bi bil muž!

Čitam, te žgolavec, ubojica sloneka, rodil se v kolu od sto najbogatejših familij denešnega Homo sapiensa, v materijalnomu smislu, je li, i išel je v najskuplejše škole na svetu. Zato vse sme i more. Ak treba, si zakone kupi i prispodobi tak da more delati kaj oče. Ja, obična selska babica, se pitam kaj je v srčeko toga čoveka vlezlo? Ja to nemrem razmeti. Je moguče da same peneze prizna i voli? I još bi sad ja, Ifkica, trebala biti jalna nemu? Zakaj bi igdo pameten štel streliti slona, a ni lačen ni ničega željen. I kuliko bi glanih trebal da mu pomoreju pojesti sloneka bokca?

Gda bi vsaki tej čovek zapada kaj hiče ranu i tera pulitiku na svoju ruku moral z motiku privrediti povrče i žito za preraniti sebe i svoju dečicu, ne bi se kruv hital! Gda bi uzgajal pujceka leto dan, ne bi se samo šnicli jeli. Bome bi i krvavice, i čurke, i pečenice i ladetina bili fini! Gda čovek do sega lako dojde, nikaj ne poštiva. Gda deca nemaju obaveze, skvariju se ko ljudi. Vsi bi šteli gospoda biti i špinčiti se ze svojim uspehima na društvene lojtre. A če si malo preštuderam, oni najgornji i pri vrhu te lojtre se pritaje, nesu ni na tem društvenim mrežam. Te je za male ribice. Močnikma ni treba slikati se. Oni se med sobu itekak dobro znaju. Tak piše jen novinar v svoje kolumne, i čist mi se sviđaju negve reči. Kaj da ih je meni vkral.

Od sega toga imam za razmeti da je sramota zasukati rukave, zmazati nofte i biti od koristi. Setim se kak je naša hižica bila navek puna smeha i lepih reči. Ili kak sme vsi na jene postele sedeli gda nam je babica pripovedala kak se negda živelo! To se ne pozabi. Navek se gledelo kak je susedom, jel im treba pomoči seno pospraviti pred kišu ili pomoći pajceke vrnuti v svinjec ak su pobegli. Nigdo ne bil sam. A to najvekše bogatstvo na svetu nikaj ne košta. Zato se nesmemo nigda otuđiti, neg navek ostati svoji i pomagati si. I pomagati životinjam. Nesmemo vse zaništiti. Ak se mene pita, a ne pita me se, dosti je ljubavi, sunčeka, zraka i vodice na ovomu svetu za vse nas. I sad bi se ja, Ifkica, selska jednostavna babica v semu tomu trebala snajti. Am me čudi da me to nikaj ne čudi. Kaj se v pulitike stane, v pulitike ostane, jedino na hrbet poštene sirotinje sveta opane.

Jožek i Krivušićka su v pravu, makar, neču im to priznati. Jel to meni treba, vsa ta briga? Zakaj ja to opče gledim i čitam? Kaj se ja imam sekirati gda nekakov tam, bi sad rekla kaj, natrajba jezera milijuonov penez i dela kaj oče? Naj mu bu. Naj merje od brige kak je čuvati da mu je negdo ne vkrane ili ne propanu zbogradi kakve pulitike. Predela si zakon kak mu paše i nikomu niš.

Sad vele da kravice zagrijavaju Planet, kak su negda veruvali da su sloni za to krivi pa su potukli četrdeset jezera tih bogcov odjenput! V Afrike. Nekteri znanstvenik je mislil da bu to pomoglo, vlasti su ga poslušale i to je bilo to. A ni pomoglo. Sad, da nesmeme govedinu jesti, a za Boga miloga, mi sme v štalici navek imeli jenu ili dve kravice, a nigda nesmo govedinu jeli. Kravice su bile ranitelice, poštivali smo je, z nihovim mlekom smo svoju dečicu odranili, za nje je navek bilo travice. A sad, zemlicu su šikare i trn zarasli. Nigdo ne kosi i nikaj ne treba. Vse v marketima zraste! I vse je točno po zakonu. Malo čera.

Nogice i križa su si malo počinula od posla, a v glave je jezero pitanja i misli. Idem odnesti susedi Jagici deset deka kave, zemem joj malo od sega z doma i vrta, nama ne bu sfalelo, a nje dobro dojde. Sama na malomu gruntu odgaja troje dečice, dovica. A zakon je rekel da je premlada da nasledi penzijicu pokojnoga, kaj je stradal pod vlakom, na radnomu mestu, bogec. Pak se pitam, jel moguče oprostiti zakone kaj zmišlamo?O autorici: Đurđa Vukelić Rožić (1956.), književnica i prevoditeljica, živi i stvara u gradu Ivanić Gradu, izdala je 20 naslova proze i poezije na hrvatskom, kajkavskom i engleskom jeziku. Njene kratke priče, lirika i haikui nagrađeni su sa sedamdesetak nagrada i priznanja u zemlji i inozemstvu. Godine 2021. Varaždinsko književno društvo dodjeljuje joj nagradu „Katarina Patačić“ za zbirku kratkih priča na kajkavici „Ifkica, lepa moja tratinčica.“


Istaknuta urednica i antologičarka na području haiku-poezije, uređuje časopis IRIS (www.tri-rijeke-haiku.hr). Uredila je i prevela na engleski jezik niz zbornika i zbirki s područja japanskih kratkih književnih formi, uključujući dvije antologije „Nepokošeno nebo/An Unmown Sky“ (2011.g. i 2018.g.) Tajnica je Udruge „Tri rijeke“ HPOI, Ivanić-Grad, suradnica The Haiku Foundation te članica World Haiku Association i Društva hrvatskih književnika, Zagreb. 

Recent Posts

See All

Comments


ZiN Daily is published by ZVONA i NARI, Cultural Production Cooperative

Vrčevan 32, 52204 Ližnjan, Istria, Croatia

OIB 73342230946

ISSN 2459-9379

 

Copyright © 2017-2021, ZVONA i NARI, Cultural Production Cooperative

The rights to all content presented at www.zvonainari.hr belong to its respective authors.

Any further reproduction or dissemination of this content is prohibited without a written consent from its authors. 
All Rights Reserved.

The image of Quasimodo is by French artist Louis Steinheil, which appeared in  the 1844 edition of Victor Hugo's "Notre-Dame de Paris" published by Perrotin of Paris.

ZVONA i NARI

are supported by:

bottom of page