top of page
 • ZiN Daily

"ŽENA U VJERI" - novi projekt udruge ZVONA i NARI


NOVI PROJEKT Udruge ZVONA i NARI pod nazivom „ŽENA U VJERI“ – otvoren natječaj za znanstvene i umjetničke radove u časopisu „ZiN Daily“ na temu ravnopravnog uključivanja žena u religijske sustave današnjice

„Žena u vjeri“ projekt je Udruge ZVONA i NARI koji ima za cilj poticanje i promoviranje ravnopravnog statusa žena u religijama 21. stoljeća te njihovo uključivanje u sve razine religijskih organizacija. Snažna i brojčano mahom većinska prisutnost žena u religijskim sustavima, nažalost, ne znači i njihovu ravnopravnost s muškarcima. Dapače, činjenica je da su vodeće religije svijeta tradicionalno spremne iskorištavati žensku pamet i radnu snagu, ali se pri tome žene izostavlja iz ključnih i vodećih pozicija te značajnog dijela vjerskih službi dostupnih isključivo muškarcima. Time se žene ostavlja bez mogućnosti da sudjeluju u odlučivanju o temeljnim pitanjima organizirane vjere unutar samih vjerskih institucija, ali i unutar društva.

Ovim projektom namjeravamo potaknuti dijalog među različitim religijama te konfesijama, kao i onaj između različitih svjetonazora s naglaskom na zaštitu ljudskih prava žena, ali i prava rodnih manjina, imigranata te drugih društveno osjetljivih skupina. Zanimaju nas sociološke, filozofske, antropološke, teološke, psihološke i umjetničke interpretacije uloge vjere u suvremenom životu te oblici društvenog aktivizma koji nude alternativne modele vjerskog identiteta u sekularnom humanom društvu izgrađenom na principima građanske odgovornosti, pravednosti i tolerancije.

Želimo da se čuje glas vaninstitucionalnih, marginaliziranih i hrabrih individualaca te skupina koji razmišljaju i djeluju izvan društveno dominantnih okvira isključivosti, straha, političke i ekonomske manipulacije. U sklopu našeg časopisa „ZiN Daily“ nudimo platformu na kojoj objavljujemo tekstove te audio-vizualne sadržaje. Pozivamo vas da nam šaljete eseje interdisciplinarnih perspektiva, ali i književne i druge umjetničke radove te prijedloge multidisciplinarnih projekata na sljedeće i srodne teme:

 • ravnopravnost žena i muškaraca u religijama i religijskim pokretima 21. stoljeća

 • marijanska ukazanja kao izraz osnaženja ženske uloge u katolicizmu

 • feminizam i narativi vjerske mistike

 • multikonfesionalni i međureligijski susreti: vjerske i umjetničke prakse

 • vjerske službe žena u kršćanstvu, islamu i judaizmu

 • feminističke interpretacije monoteizma i politeizma

 • ateizam i teizam: mogućnosti konstruktivnog dijaloga

 • vjera u kontekstu znanosti

 • vjernici LGBTQ identiteta i pokreti za njihovo uključivanje u religijske sustave

 • seksualnost i religijski diskurs

 • sekularizacija kao garancija pluralizma vjerskih sustava i vjerskih identiteta

 • katolici Istre/Hrvatske/Jugoslavije/Europe u antifašističkom pokretu u Drugom svjetskom ratu

 • progresivno političko djelovanje i vjerski identitet

 • dehijerarhijske reorganizacije velikih religijskih sustava

 • javna i osobna vjera

 • vjera, povjerenje i društvena odgovornost

 • definicije svetosti u okvirima građanskog aktivizma

 • knjige, žene i svetost

 • teorije autorstva temeljnih knjiga svjetskih religija

Šaljite nam svoje radove, prijedloge i ideje na e-adresu: zindaily.subs@gmail.com . Tekstovi mogu biti na hrvatskom, bosanskom, crnogorskom i srpskom jeziku, ali i na engleskom, talijanskom i njemačkom – to su jezici čijim znanjem raspolaže naša redakcija. Ovaj projekt izraz je društvenog aktivizma i entuzijazma, što znači da su naš i vaš rad volonterski. U skoroj budućnosti želja nam je objaviti zbornik kao izbor pristiglih radova. Natječaj/poziv za suradnju trajno je otvoren.

Recent Posts

See All

ZiN Daily is published by ZVONA i NARI, Cultural Production Cooperative

Vrčevan 32, 52204 Ližnjan, Istria, Croatia

OIB 73342230946

ISSN 2459-9379

 

Copyright © 2017-2021, ZVONA i NARI, Cultural Production Cooperative

The rights to all content presented at www.zvonainari.hr belong to its respective authors.

Any further reproduction or dissemination of this content is prohibited without a written consent from its authors. 
All Rights Reserved.

The image of Quasimodo is by French artist Louis Steinheil, which appeared in  the 1844 edition of Victor Hugo's "Notre-Dame de Paris" published by Perrotin of Paris.

ZVONA i NARI

are supported by:

bottom of page