top of page
  • Ana Savković / Lit News

Javni poziv na predlaganje kandidata za dodjelu Priznanja Antun Lastrić


rok: 01.11.2019.

S ciljem skretanja pozornosti na veliku potrebu za znanjem i knjigom, čitanjem, učenjem i pisanjem u slijepih osoba, Hrvatska knjižnica za slijepe od ove godine pokreće dodjelu godišnjeg Priznanja Antun Lastrić pojedincima ili ustanovama za izvanredan doprinos kulturi, obrazovanju i pismenosti slijepih osoba.

Godišnje priznanje dodjeljuje se u Mjesecu Hrvatske knjige pojedincima koji su državljani Republike Hrvatske, te pravnim osobama.

Odjednom se mogu dodijeliti do dva priznanja.

Prijedlog za dodjelu Priznanja mogu podnijeti korisnici Hrvatske knjižnice za slijepe, ustanove i druge osobe.

Dokumentacija za kandidate se sastoji od pisanog obrazloženja, kandidature i eventualnog priloga.

Obrazloženje mora biti sažeto, ne dulje od jedne stranice formata A4 ili jednog arka brajice, s jasnim razlozima kandidature predloženika.

Odbor za dodjelu Priznanja prema potrebi može zatražiti dopunsku dokumentaciju.

Predlagatelji su obvezni naznačiti svoju adresu za kontakt.

Prijedlozi se šalju običnom poštom na Hrvatsku knjižnicu za slijepe, Draškovićeva 80, 10000 Zagreb, s naznakom "za Priznanje Antun Lastrić" ili elektroničkom poštom na hkzasl@hkzasl.hr s naznakom predmeta "za Priznanje Antun Lastrić".

Isti predlagatelj može podržati samo jednog predloženika u tekućoj godini.

 

ZiN Daily is published by ZVONA i NARI, Cultural Production Cooperative

Vrčevan 32, 52204 Ližnjan, Istria, Croatia

OIB 73342230946

ISSN 2459-9379

 

Copyright © 2017-2021, ZVONA i NARI, Cultural Production Cooperative

The rights to all content presented at www.zvonainari.hr belong to its respective authors.

Any further reproduction or dissemination of this content is prohibited without a written consent from its authors. 
All Rights Reserved.

The image of Quasimodo is by French artist Louis Steinheil, which appeared in  the 1844 edition of Victor Hugo's "Notre-Dame de Paris" published by Perrotin of Paris.

ZVONA i NARI

are supported by:

bottom of page