top of page
  • Ana Savković

Javni poziv za dodjelu jednokratne potpore Grada Zagreba samostalnim umjetnicimarok: 13.01.2021.


Objavljen je Javni poziv za dodjelu jednokratne potpore Grada Zagreba samostalnim umjetnicima radi ublažavanja negativnih posljedica uzrokovanih koronavirusom Sars-CoV-2 (COVID-19).


Pravo podnošenja prijava na ovaj javni poziv imaju samostalni umjetnici u smislu Zakona o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva, kojima je priznato pravo na uplatu obveznih doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje iz sredstava proračuna Republike Hrvatske sukladno Pravilniku o načinu i uvjetima za priznavanje prava samostalnih umjetnika na uplatu obveznih doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje iz sredstava proračuna Republike Hrvatske te mladi samostalni umjetnici do 30 godina starosti (dalje u tekstu: samostalni umjetnici).


Iznos pojedinačne potpore koja će se dodijeliti temeljem ovog javnog poziva je 5.000,00 kuna bruto.


Potporu može ostvariti samostalni umjetnik koji ispunjava sljedeće uvjete:


a) ima prebivalište ili boravište na području Grada Zagreba (minimalno 1 godinu prije dana objave poziva);

b) ima priznato pravo na uplatu obveznih doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje iz sredstava proračuna Republike Hrvatske najkasnije do 1. prosinca 2020. odnosno ako je mladi samostalni umjetnik, ima članstvo u umjetničkoj strukovnoj udruzi započeto najkasnije do 1. srpnja 2020.;

c) ne prima dohodak od nesamostalnog rada;

d) nije redovni student ili umirovljenik;

e) nije dioničar trgovačkog društva ili vlasnik udjela u temeljnom kapitalu trgovačkog društva ili vlasnik obrta;

f) nema dugovanja prema proračunu Grada Zagreba i državnom proračunu.


Rok za podnošenje prijave je 20 dana od objave poziva, a prijave se podnose do 13. siječnja 2021. godine.


 

Recent Posts

See All

Comments


ZiN Daily is published by ZVONA i NARI, Cultural Production Cooperative

Vrčevan 32, 52204 Ližnjan, Istria, Croatia

OIB 73342230946

ISSN 2459-9379

 

Copyright © 2017-2021, ZVONA i NARI, Cultural Production Cooperative

The rights to all content presented at www.zvonainari.hr belong to its respective authors.

Any further reproduction or dissemination of this content is prohibited without a written consent from its authors. 
All Rights Reserved.

The image of Quasimodo is by French artist Louis Steinheil, which appeared in  the 1844 edition of Victor Hugo's "Notre-Dame de Paris" published by Perrotin of Paris.

ZVONA i NARI

are supported by:

bottom of page