top of page
  • Ana Savković

Javni poziv za dodjelu namjenskih sredstava umjetničkim strukovnim udrugama


rok: 29.05.2020.

Ministarstvo kulture objavilo je Javni poziv za dodjelu namjenskih sredstava umjetničkim strukovnim udrugama na temelju čijih potvrda se ostvaruju porezne olakšice za isplatu jednokratne potpore svojim članovima - honorarnim umjetnicima koji nisu bili obuhvaćeni prethodno razrađenim mjerama potpore uslijed epidemije koronavirusa i koji su se u trenucima krize zbog svojeg specifičnog statusa pokazali najranjivijima. Ministarstvo kulture uspostavilo je poseban fond iz kojeg će biti isplaćene jednokratne naknade umjetnicima koji mogu dokazati da im je zbog posebnih okolnosti uvjetovanih koronavirusom onemogućeno ili bitno otežano obavljanje umjetničke djelatnosti. Jednokratne potpore namijenjene su nezavisnim profesionalcima u kulturi i umjetnosti koji su članovi umjetničkih strukovnih udruga, nemaju reguliran status, nisu u registru poreznih obveznika, ne uplaćuju samostalno doprinose ili nisu stekli pravo na uplatu doprinosa iz sredstava državnog proračuna. Potpore članovima strukovnih udruga dodjeljuju se za glazbeno, audiovizualno, vizualno, književno i scensko umjetničko područje. Sredstva će se doznačiti umjetničkim strukovnim udrugama na osnovi podnesene prijavnice koja treba sadržavati broj i podatke umjetnika, članova umjetničkih strukovnih udruga, koji ispunjavaju uvjete i kriterije za dobivanje jednokratne potpore. Najviši iznos jednokratne potpore iznosit će 5.000 kn za dohodak u 2019. godini iznad 19.500 kn te 2.500 kn za dohodak ispod tog iznosa, uz mogućnost da iznosi potpore budu korigirani na više ovisno o broju obuhvaćenih umjetnika. Konačni iznosi odobrene potpore definirat će se sukladno broju zahtjeva i raspoloživim sredstvima Javnog poziva. Pravo na isplatu jednokratne potpore članovima umjetničke strukovne udruge ostvaruje se na temelju ispunjenog propisanog obrasca zahtjeva koji podnositelj zahtjeva s priloženom dokumentacijom predaje umjetničkoj strukovnoj udruzi čiji je član. Strukovne udruge mogu predati svoje prijave od dana objave ovog Javnog poziva do zaključno 29. svibnja 2020. godine. Izvor: https://www.mvinfo.hr/clanak/javni-poziv-za-dodjelu-namjenskih-sredstava-umjetnickim-strukovnim-udrugama-za-isplatu-jednokratne-potpore-umjetnicima


 

Comentários


ZiN Daily is published by ZVONA i NARI, Cultural Production Cooperative

Vrčevan 32, 52204 Ližnjan, Istria, Croatia

OIB 73342230946

ISSN 2459-9379

 

Copyright © 2017-2021, ZVONA i NARI, Cultural Production Cooperative

The rights to all content presented at www.zvonainari.hr belong to its respective authors.

Any further reproduction or dissemination of this content is prohibited without a written consent from its authors. 
All Rights Reserved.

The image of Quasimodo is by French artist Louis Steinheil, which appeared in  the 1844 edition of Victor Hugo's "Notre-Dame de Paris" published by Perrotin of Paris.

ZVONA i NARI

are supported by:

bottom of page