top of page
  • Ana Savković

Književni natječaj za najbolji neobjavljeni hrvatski povijesni roman Knez Trpimir
rok: 19.01.2021.


Gradska knjižnica Kaštela raspisuje Natječaj za najbolji (originalni) neobjavljeni hrvatski povijesni roman pisan na hrvatskomu jeziku.


Natječaj je otvoren od 8. ožujka do 19. srpnja 2021. godine.


Rukopis mora biti napisan na računalu, veličine od 10 do 15 autorskih araka, pisan oblikom slova Times New Roman, veličina 12, prored 1,5 na bijelomu papiru formata A4. Rukopis mora biti uvezan i dostavljen u četiri (4) primjerka na adresu:


Gradska knjižnica Kaštela (Za natječaj „NAJBOLJI NEOBJAVLJENI HRVATSKI POVIJESNI ROMAN“), Trg palih za domovinu 1, 21212 Kaštel Sućurac.


Uz rukopis je obvezno priložiti i elektronički zapis teksta (na CD-u, DVD-u ili USB-u).


Natječaj je javan, a rukopisi se predaju pod zaporkom. Na rukopis romana napisati zaporku, a uz rukopis priložiti zapečaćenu omotnicu u kojoj se nalaze:

zaporka, ime i prezime autora, telefon, adresa, e-mail, OIB i IBAN.


Prosudbeno povjerenstvo odabrat će najbolji rukopis, a rezultati će biti objavljeni početkom listopada 2021. godine.


Rukopisi se ne vraćaju.


Autoru najboljega hrvatskog povijesnog romana bit će dodijeljena novčana nagrada u iznosu od 10.000,00 kn (deset tisuća kuna), a roman će biti objavljen u nakladničkoj kući Naklada Bošković u sunakladništvu s Gradskom knjižnicom Kaštela.


Autor osobno sklapa ugovor s Nakladom Bošković.


Premijerno predstavljanje nagrađenoga romana i autora bit će održano u prosincu 2021. u Kaštelima na Dan Gradske knjižnice Kaštela u organizaciji Gradske knjižnice Kaštela. 

Recent Posts

See All

ZiN Daily is published by ZVONA i NARI, Cultural Production Cooperative

Vrčevan 32, 52204 Ližnjan, Istria, Croatia

OIB 73342230946

ISSN 2459-9379

 

Copyright © 2017-2021, ZVONA i NARI, Cultural Production Cooperative

The rights to all content presented at www.zvonainari.hr belong to its respective authors.

Any further reproduction or dissemination of this content is prohibited without a written consent from its authors. 
All Rights Reserved.

The image of Quasimodo is by French artist Louis Steinheil, which appeared in  the 1844 edition of Victor Hugo's "Notre-Dame de Paris" published by Perrotin of Paris.

ZVONA i NARI

are supported by:

bottom of page