top of page
  • ZiN Daily

Međunarodni natječaj za 2024. –Davor Štambuk

UDRUGA HRVATSKIH AFORISTA I HUMORISTA (UHAH) iz Splita

i

HUMORISTIČNO-SATIRIČNI E-MAGAZIN Uh!Aha

Zagreb, Split - Hrvatska raspisuju


MEÐUNARODNI NATJEČAJ ZA 2024. –

„DAVOR ŠTAMBUK''

za kratki najhumorističniji potpis ispod karikature


rok: 25. 5. 2024.


Propozicije: Natjecati se mogu svi punoljetni građani i građanke diljem svijeta. Natjecatelji izvan hrvatskog, bosanskog, srpskog i crnogorskog govornog područja moraju svoj rad poslati preveden na jedan od BHSC jezika. Natječaj je javan, a natjecatelji trebaju u jednoj .doc ili .docx datoteci poslati najviše dva rada, svoje puno ime i prezime, adresu prebivališta te e-mail i/ili broj mobitela. Radovi se šalju isključivo na e-mail: magazin@uhah.hr.

Radovi poslani na ovaj natječaj postaju vlasništvo e-magazina ''Uh!Aha'' i bit će odmah objavljivani u narednim brojevima. Rezultati natječaja bit će objavljeni u broju ''Uh!Aha'' za lipanj (juni) 2024. te na internetskoj stranici www.uhah.hr.

Tročlani prosudbeni odbor u sastavu: član uredništva e-magazina, te po jedan humorist i karikaturist dodijelit će Priznanje za najhumorističniji potpis ispod karikature iz ostavštine Davora Štambuka i originalnu uokvirenu karikaturu s potpisom u boji, veličine 40x30 cm.

Davor Štambuk (Split, 29. 12. 1934. – Zagreb, 7. 3. 2018.). Hrvatski i svjetski crtač i karikaturist, pionir erotske karikature u Europi. Radio je kao sportski novinar u „Sportskoj panorami“ i „Narodnom listu“, za koje je i crtao karikature sportaša. Od 1963. trajno, a od kraja 1970-ih do kraja 1990-ih povremeno je živio u Parizu, gdje je bio karikaturist dnevnog lista „Ici Paris“ (1968–99), a humoristične crteže objavljivao je i u novinama i časopisima „Arena“, „Start“, „Slobodna Dalmacija“, „Nedjeljna Dalmacija“, „Playboy“, „France Dimanche“ i

„Paris Match“. Objavio je više od 6000 crteža objedinjenih u šest albuma. 2000. godine je nagrađen Oskarikom HDK-a, 2003. francuskim „redom viteškog križa“ a 2007. ordenom reda Danice Hrvatske s likom M. Marulića.


PRIMJERI KAKO UREDNIŠTVO ZAMIŠLJA POTPISE

I OBJAVE TRAŽENIH RADOVA O ZADANOJ KARIKATURI


(Niže objavljeni potpisi ispod karikature nisu natjecateljski)


1. Primjer: Cigarete su mi uzeli još na ulazu! (Dražen Jergović, Zagreb, HR)

2. Primjer: Gost: „Ne pušim, časna riječ!“ (Dražen Jergović, Zagreb, HR)


 

Comments


ZiN Daily is published by ZVONA i NARI, Cultural Production Cooperative

Vrčevan 32, 52204 Ližnjan, Istria, Croatia

OIB 73342230946

ISSN 2459-9379

 

Copyright © 2017-2021, ZVONA i NARI, Cultural Production Cooperative

The rights to all content presented at www.zvonainari.hr belong to its respective authors.

Any further reproduction or dissemination of this content is prohibited without a written consent from its authors. 
All Rights Reserved.

The image of Quasimodo is by French artist Louis Steinheil, which appeared in  the 1844 edition of Victor Hugo's "Notre-Dame de Paris" published by Perrotin of Paris.

ZVONA i NARI

are supported by:

bottom of page