top of page
  • Ana Savković

Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2021. godinurok: 01.10.2020.


Raspisan je "Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2021. godinu".


Nakon provedenih konzultacija s kulturnim vijećima i povjerenstvima, Ministarstvo kulture i medija prilagodilo je Poziv okolnostima uvjetovanima pandemijom koronavirusa te raspisalo Poziv za programe iz svih područja kulturnog stvaralaštva koji će se održati u 2021. godini

S obzirom na izmjene i prilagodbu Poziva epidemiološkim uvjetima, svi potencijalni prijavitelji upućuju se da prouče Upute za prijavitelje za svako pojedino područje.

Uzimajući u obzir epidemiološku situaciju uzrokovanu pandemijom koronavirusa svi prijavitelji se upućuju da predlože programe koje je moguće realizirati uz epidemiološka ograničenja sukladno specifičnosti svakoga područja za koje se program prijavljuje, a posebno:


- predlože i u troškovnik uključe različite mogućnosti održavanja programa, uključujući kvalitetno i inovativno osmišljene i producirane digitalne sadržaje,

- planiraju veći broj programskih aktivnosti manjih formata u kontinuitetu ili unutar veće programske cjeline,

- u području izvedbenih umjetnosti programiraju veći broj repriznih izvedbi premijernih naslova, koprodukcija i razmjena,

- u programima muzejske djelatnosti i vizualnih umjetnosti planiraju manji broj projekata koji se realiziraju tijekom dužeg vremenskog razdoblja,

- održavaju programe na otvorenom i/ili u prostorima u kojima se može osigurati propisan razmak između posjetitelja sukladno epidemiološkim uvjetima,

- osiguraju i u troškovnik uključe promidžbu, odnosno snažniju vidljivost i medijsku popraćenost prijavljenih programa,

- što više surađuju s domaćim autorima i umjetnicima,

- ostvaruju što veću suradnju s drugim manifestacijama iz srodnih umjetničkih područja s ciljem objedinjavanja proračuna programa, stvaranja partnerskih suradnji te razvijanja nove publike bilo u digitalnom, bilo u fizičkom okruženju.


 

コメント


ZiN Daily is published by ZVONA i NARI, Cultural Production Cooperative

Vrčevan 32, 52204 Ližnjan, Istria, Croatia

OIB 73342230946

ISSN 2459-9379

 

Copyright © 2017-2021, ZVONA i NARI, Cultural Production Cooperative

The rights to all content presented at www.zvonainari.hr belong to its respective authors.

Any further reproduction or dissemination of this content is prohibited without a written consent from its authors. 
All Rights Reserved.

The image of Quasimodo is by French artist Louis Steinheil, which appeared in  the 1844 edition of Victor Hugo's "Notre-Dame de Paris" published by Perrotin of Paris.

ZVONA i NARI

are supported by:

bottom of page