top of page
  • Ana Savković / Lit News

Međunarodni natječaj za kratku prozu, poeziju, fotografiju, ilustraciju i sliku inspiriranu Učkom


rok: 08. 08. 2019

Opće odredbe:

Organizator je Udruga za promicanje kulturnog stvaralaštva Tinta 910 iz Rijeke koja objavljuje međunarodni književno-likovni natječaj "Učka mi se 4" na kojem mogu sudjelovati svi autori, bez ikakvih ograničenja, dakle i amateri i profesionalci iz svih zemalja.

Odabrani radovi bit će prezentirani u sklopu programa „Učka mi se!“ na Učkarskom sajmu 8. rujna 2019. te uvršteni u zbirku radova.

Tema: Učka

Kategorije:

- kratka proza - poezija - fotografija - ilustracija - slika

Karakteristike radova:

Književni radovi (kratka proza i poezija) ne smiju biti prethodno objavljivani niti javno prezentirani, radovi trebaju biti napisani na hrvatskom standardnom jeziku (ili dijalektu), a šalju se u doc formatu (Times New Roman, veličina 12, dvostruki prored).

Likovni radovi (fotografije, ilustracije i slike) trebaju biti novijeg datuma, mogu se prijaviti radovi koji su nastali u 2018. i 2019. godini.

Fotografije se šalju isključivo u digitalnom obliku, u jpg formatu, duža stranica najmanje 3000 piksela, rezolucija 300 dpi, pojedinačne veličine do 5 MB. Obrada fotografije dopuštena je do mjere koja ne narušava i ne mijenja osnovni smisao snimljenog sadržaja te fotografije producirane od dijelova više fotografija nisu prihvatljive.

Ilustracije i slike se za selekciju šalju, isključivo u digitalnom obliku, kao kvalitetne reprodukcije, u jpg formatu, a nakon selekcije će autori dostaviti organizatorima originalne radove, koji će im biti vraćeni.

Prijava radova:

Jedan autor može sudjelovati u više kategorija, a u svakoj kategoriji može prijaviti do tri rada.

Radovi se šalju isključivo e-mailom na adresu: udrugatinta910@gmail.com s naslovom Prijava na natječaj „UČKA MI SE 4“. U privitku e-maila je potrebno poslati radove i prijavnicu.

Nazivi privitaka trebaju biti u obliku, Oznaka kategorije_Prezime i ime_Naziv rada s pripadajućom ekstenzijom (doc ili jpg), npr. FO_Anic Ana_Zalazak.jpg

Oznake kategorija:

KP - kratka proza, PO – poezija, FO – fotografija, IL – ilustracija i SL - slika

Prijavnica se nalazi na kraju ovog raspisa i potrebno ju je ispuniti tiskanim slovima na računalu, a sadrži podatke o autoru (ime i prezime, adresa stanovanja, godina rođenja, adresa elektroničke pošte i broj telefona) i radovima (kategorija, nazive prijavljenih radova i godine nastanka).

Podaci iz prijavnice moraju biti identični s nazivima radova koje se šalju mailom.

Ukoliko neki autor ima problema s ispunjavanjem prijavnice, sve podatke iz prijavnice može poslati i mailom zajedno s radovima.

Žiriranje radova:

Selekciju radova vrši žiri imenovan od uredništva Tinte 910, a odluka žirija je neopoziva i na nju se ne može uložiti žalba.

Objava rezultata selekcije:

Popis odabranih radova bit će objavljen na facebook stranici Tinta 910 te će svi prijavljeni autori biti mailom obaviješteni o rezultatima selekcije.

Kotizacija:

Kotizacija za sudjelovanje se ne plaća.

Nagrade:

U svakoj kategoriji dodijelit će se tri nagrade (1., 2. i 3. nagrada) ako kvaliteta radova bude zadovoljavajuća. Jedan autor u nekoj kategoriji može dobiti samo jednu nagradu.

Kalendar natječaja:

Zadnji dan prijema radova: 8. kolovoz 2019. (do 23:59 h)

Izbor i ocjenjivanje radova: do 25. kolovoza 2019.

Obavijest o izboru: 27. kolovoz 2019.

Zadnji dan za dostavu odabranih likovnih radova: 1. rujan 2019.

Prezentacija radova i dodjela nagrada: 8. rujna 2019. (Učkarski sajam)

 

ZiN Daily is published by ZVONA i NARI, Cultural Production Cooperative

Vrčevan 32, 52204 Ližnjan, Istria, Croatia

OIB 73342230946

ISSN 2459-9379

 

Copyright © 2017-2021, ZVONA i NARI, Cultural Production Cooperative

The rights to all content presented at www.zvonainari.hr belong to its respective authors.

Any further reproduction or dissemination of this content is prohibited without a written consent from its authors. 
All Rights Reserved.

The image of Quasimodo is by French artist Louis Steinheil, which appeared in  the 1844 edition of Victor Hugo's "Notre-Dame de Paris" published by Perrotin of Paris.

ZVONA i NARI

are supported by:

bottom of page