An Apple and a Horse: Miroslav Kirin

March 23, 2017

 

 

 

Objaviti nove stihove Miroslava Kirina posebna je čast za naš mladi časopis. U osam pjesama koje ovdje donosimo u hrvatskom originalu te u engleskom prijevodu, autor raz(g)rađuje zvukovlje oko zadanog, ili bolje, otkrivenog, ili još bolje, samoproganjajućeg motiva; nekad je to zid, nekad su to avangardni predšasnici Josip Sever i Miroslav Šutej, ponedjeljak ili razlog, predući nenametljivom ironijom iskreno povjerenje u snagu izvorne znatiželje: da se riječi i značenja izokrenu, prevrte po prstima i jeziku, da ih se pusti da ostave nepredvidljive tragove i da se u tome, pri tome uživa. Zvonka ponavljanja sintagmi otvaraju prostor gdje se spontanost govornog jezika, njegova melodioznost i ležernost susreću sa sasvim autentičnim "prijevojima mišljenja". Čitajte, zavrtite se (s) riječima, neka se kovitla!

 

It is with delight that we bring you new verses from Miroslav Kirin, award-winning Croatian poet and writer. Eight poems are presented here in their Croatian original and in an English translation. They reveal the author's dialogue with avant-garde Croatian notables such as poet Josip Sever and artist Miroslav Šutej, opening for the reader an authentic view into the world of "bends of thoughts", "searching" and "reason(s)" for new meanings that grow out of dizzy rhythmical repetitions. So, go ahead, read - into this swirl of words!

 

Miroslav Kirin (1965., Sisak) pjesnik, prevoditelj i prozaik, diplomirao je engleski jezik i komparativnu književnost na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Objavio je pjesničke zbirke Od nje do vječnosti, (1989. –  nagrada Goran za mlade pjesnike), Tantalon (1998.), Zukva (2004.), Iza renesanse (2004.), Jalozi (2006.) Zbiljka (2009.), Zenzancije (2013.), i Hipernovalis (2015). Također je objavio autofikcionalni roman Album (2001.), za koji je nagrađen Nagradom Jutarnjeg lista za najbolju proznu knjigu u 2001. godini, fotoesejističku knjigu Iskopano (2012.), i slikovnicu Zimska potraga (2015.) u koautorstvu s umjetnikom Mingsheng Pi-em. Koscenarist je i protagonist dokumentarnog filma Album (2011.) redatelja Branka Ištvančića. Poezija i proza prevedena mu je na engleski, grčki, hebrejski, kineski, mađarski, njemački, rumunjski, ruski, španjolski  i talijanski te zastupljena u brojnim domaćim i inozemnim antologijama i pregledima suvremene poezije. Član je Hrvatskog društva pisaca i hrvatskog P.E.N. centra. 
 

 

Miroslav Kirin was born in 1965 in Sisak, Croatia, and lives in Zagreb. He is the author of eight volumes of poetry: Od nje do vječnosti [From Her to Eternity], 1989, which won the prestigious Goran Prize for poetry; Tantalon [Tantalon], 1998; Zukva [Zukva], 2004; Poslije renesanse [After the Renaissance], 2004;  Jalozi [Jalozi], 2006, Zbiljka [Zbiljka], 2009, Zenzancije [Zensations], 2013, and Hipernovalis [Hipernovalis], 2015. He also published an autofictional novel Album, for which he was awarded the Jutarnji List Prize for the best fiction in Croatia in 2001. The book The Excavated (2012), a collection of essays on the found photographs corresponds with his first prose book Album, which focuses on the family photographs lost in the 1991-95 war in Croatia. Kirin is also the main protagonist and the co-author of the screenplay for the art documentary Album (2011), directed by Branko Ištvančić.  His poetry and fiction have been translated into Chinese, English, German, Greek, Hebrew, Hungarian, Italian, Romanian, Spanish and Russian. His work is represented in national and international anthologies of contemporary poetry. He is the member of the Croatian Writers' Society (HDP) and the Croatian PEN center. 
He also translates poetry and fiction from English. 

ZID 

 

Zašto više ne mogu do mora?
Kraj mora su sazidali zid
Ne daju nam da mi i ovce vidimo more

 

Ili je riječ možda o ovome
Nitko još nije vidio zid
Ali more je otišlo

 

 

WALL

 

Why cannot I go to the sea no more?
By the sea they've built a wall
They don't let us and the sheep see the sea

 

Or maybe it's just that
No one has even seen the wall yet
But the sea has already gone

 


JABUKA I KONJ

 

Da bih doznao što je jabuka
Moram je zagristi
Da bih doznao što je konj
Moram ga zagristi

 

Ali na konju jaše pustopašni Josip Sever
Da bih doznao što je pustopašni Josip Sever
Moram ga zagristi

 

A u Josipu Severu je diktator
On će mene ugristi
Jer diktator je prazna siva ploča
Diktator je smrznuta ravnica
I otud nema se više kud

 


AN APPLE AND A HORSE

 

To know what an apple is
I have to bite it
To know what a horse is
I have to bite it

 

But a wayward Josip Sever rides that horse
So to know what a wayward Josip Sever is
I have to bite him

 

Only there is a dictator inside of Josip Sever
And he'll bite me
For a dictator is an empty gray slate
A dictator is a frozen plain
And from there's no way out.

 


MIROSLAV

 

Dugo sam mislio
Da je prodavač voća na tržnici 
Zapravo Miroslav Šutej

 

Suprotno meni
On nije mislio da je Miroslav Šutej
Premda je izgledao kao Miroslav Šutej
I možda je bio sličniji Šuteju od Šuteja

 

Mislio je samo
Kako da proda svježe zadarske smokve
Jer sutra ih više neće biti

 

To je bilo sve o čemu je mislio
Miroslav Šutej s tržnice

 


MIROSLAV

 

For a  long time I thought
The person selling fruit at the market
Is actually Miroslav Šutej

 

Unlike me
he didn't  think he was Miroslav Šutej
Though he looked like Miroslav Šutej
Even more like Šutej than Šutej himself

 

All he thought was
How to sell fresh figs from Zadar
For tomorrow they'll be gone

 

That was all he thought about
That Miroslav Šutej from the market

 

 

PONEDJELJAK

 

Oprez, oprez, prema meni ide ponedjeljak
Zavrnut ću mu šiju i poslati ga u nedjelju

 

Pa neka služi izgladnjeloj klasi
Pa neka molitve servira za doručak
Pa neka bude kratka zelena trava
Na kojoj se tvrdo, tvrđe, najtvrđe spava

 

 

MONDAY

 

Attention, attention, Monday approaches
I will wring its neck and send it to Sunday

 

Where it can serve the starved classes
Where it can serve prayers for breakfast
Where it can be short green grass
On which one can sleep a heavy, the heaviest sleep

 

 

PRIJEVOJI MIŠLJENJA od 4 do 5

 

Baš me muči to mišljenje
To beskonačno razmišljanje
Savijam se lakše od gume
Preuzimam sve oblike

 

Danas sam, eto, vunena vesta
A ti si čelična štanga
Trljam se o tebe zdesna
Trljam se o tebe slijeva
Frrrr baš je električno

 


BENDS OF THOUGHT FROM 4 TO 5

 

I'm really bothered by this thought
This endless thinking
Bending easier than rubber
I take on all sorts of shapes


Today, for example, I'm a woolen vest
And you a steel pole
I rub against you from the right
I rub against you from the left
Buzzzz it's so electric

 


POTRAGA

 

A kako kako opet
A kako naš brat otac sin muž šogor
A kako naša sestra majka supruga ujna
A kako sve u jednom a nigdje i nitko

 

A kako kao u zemlju propao
A kako kad grad pun postera a još i na radiju
A kako kad svi sad znaju to lice
A kako kad čudna fotka a kako nepoznat

 

A kako kad odjeven u plavu trenirku
A kako kad odjeven u bijelu majicu  i crne tenisice
A kako biti različit  a opet prepoznat
A kako kad se o tome neprestano govori i šapće

 

A kako kad još samo nekoliko dana
A kako kad već netko drugi sličan čeka
A kako kad nema pravog razloga
A kako kad čovjeka nema i nema

 


SEARCH

 

But how how again
But how our brother father son husband brother-in-law
But how our sister mother wife aunt
But how all in one and nobody anywhere

 

But how as if fallen off the face of the Earth
But how when the city plastered with posters and even on the radio
But how when now everybody knows that face
But how when the photo's so strange and how unknown

 

But how when dressed in blue tracksuit
But how when dressed in white T-shirt and black sneakers
But how to be different and yet recognized
But how when it's all anyone talks and whispers about

 

But how when only for a few days longer
But how when someone similar is already waiting
But how when there's no good enough reason
But how when a man is nowhere to be found

 

 

VIJAONI

 

Rekao sam da je danas srijeda
Vi kažete danas nije srijeda
Danas sam pojeo ribu i blitvu
A vi kažete - grah i kobase

 

Bankari su digli glas protiv morala
Vi - da su još tiše govorili o moralu
Još su se i studenti po običaju pobunili
Vi –pogrešno su računali burne godine

 

Vi ste stekli pouzdanje čvrstim laganjem
Ja - umekšavao sam ga drvenom palicom
Vi ste rekli da danas nije srijeda
A ja – pojeo sam vam i ribu i blitvu i grah i kobase

 


YOUITHEY

 

I said today is Wednesday
You say Wednesday is not today
Today I had some fish and greens
You say – beans and sausages

 

Bankers raised their voice against morality
You claim – they were even more quiet about morality 
And now the students rebelled as usual 
You claim – they mistook these for years of turmoil

 

You acquired confidence by hard lies 
I – softened them with a wooden bat
You said today is not Wednesday
And I – I ate your fish and greens and sausages and beans

 


RAZLOG

 

Ja imam jedan razlog dovoljan
Dovoljan da vas sve mirno prebijem
Prebijem li vas sve hoću li ja biti
Biti sam sebi dovoljan da ostanem

 

Ostanem živjeti sa svojim razlogom
Razlogom koji mi ne da da mirujem
Mirujem od jutra do večeri a ujutro
Ujutro krećem s revolucijom brate

 

Brate, nađi i ti svoj dobar razlog
Razlog koji će ujediniti sve nas
Nas koji smo od rođenja u potrazi
U potrazi za svojim pravim mirom

 

 

A REASON

 

My reason is good enough

Good enough to beat you all up
If I beat you all up will I be
Will I be myself enough to stay

 

To stay and live with my reason
Reason that won’t let me rest
Rest from the morn’ till the evening and then
Then I’ll start a revolution, brother

 

Brother, find yourself a good reason
A reason good enough to unite us all
All who from their birth have searched 
Searched for their true peace 


 

Translations by NGORwDAC.

 

Top photo by Zoran Žmirić.

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

ZiN Daily is published by ZVONA i NARI, Cultural Production Cooperative

Vrčevan 32, 52204 Ližnjan, Istria, Croatia

OIB 73342230946

ISSN 2459-9379

Editors: Natalija Grgorinić, Ljubomir Grgorinić Rađen & Ognjen Rađen

 

Copyright © 2017-2018, ZVONA i NARI, Cultural Production Cooperative

The rights to all content presented at www.zvonainari.hr belong to its respective authors.

Any further reproduction or dissemination of this content is prohibited without a written consent from its authors. 
All Rights Reserved.

The image of Quasimodo is by French artist Louis Steinheil, which appeared in  the 1844 edition of Victor Hugo's "Notre-Dame de Paris" published by Perrotin of Paris.

ZVONA i NARI

are supported by:

ZVONA i NARI - Library & Literary Retreat - Vrčevan 32, 52204 Ližnjan, Croatia - + 385 99 232 7926 - zvonainari@gmail.com - (c) 2011.-2020.