top of page
  • Ana Savković / Lit News

Javni poziv za dodjelu potpora za poticanje književnoga stvaralaštva u 2020. godini


rok: 09.09.2019.

Ministarstvo kulture Republike Hrvatske objavilo je Javni poziv za dodjelu potpora za poticanje književnoga stvaralaštva u 2020. godini. Javni poziv za dodjelu potpora za poticanje književnoga stvaralaštva u 2020. godini

1. Ministarstvo kulture dodjeljivat će potpore autorima za:

- književno-umjetnički rad

- prijevode na hrvatski jezik djela koja predstavljaju opća kulturna dostignuća

Potpora se neće dodjeljivati autorima za publicistička i stručna djela te za pripremu znanstvenih radova.

2.

Pravo podnošenja ponuda na Javni poziv imaju fizičke osobe, državljani Republike Hrvatske.

3.

Dodjeljivat će se sljedeće potpore:

- godišnje potpore u pojedinačnom iznosu od 84.000,00 kn

- polugodišnje potpore u pojedinačnom iznosu od 42.000,00 kn

- tromjesečne potpore u iznosu od 21.000,00 kn

Potpore će se isplaćivati autorima u mjesečnim obrocima od 7.000,00 kn

Autori se nemaju pravo prijaviti na Javni poziv za poticanje književnoga stvaralaštva:

- prije nego što bude objavljena knjiga za koju su zadnji put koristili ovu potporu

- ako je Ministarstvo kulture nakladniku već odobrilo potporu za izdavanje prijavljenog naslova ili ako se nakladnik prijavljuje za potporu izdavanju toga djela u istoj godini.

4.

Uz prijavnicu, kratki životopis i bibliografiju, autori su dužni dostaviti detaljan opis projekta – sinopsis, ogledni arak te prijedlog plana realizacije.

Potrebno je dostaviti dvije recenzije prijavljenoga autorskog projekta. Recenzenti moraju biti relevantni stručnjaci za navedena područja i to književni kritičar ili teoretičar te urednik ili izdavač.

Životopis, bibliografija, plan realizacije, preslike (skenovi) potpisanih recenzija, sinopsis i ogledni arak dostavljaju se isključivo u elektroničkom obliku na adresu:

knjizevno.stvaralastvo@min-kulture.hr

Sinopsis i ogledni arak u nazivu i tijelu teksta ne smiju sadržavati ime autora radi prvog dijela procesa vrednovanja koji se odvija anonimno.

Prijavnica mora biti ispisana i potpisana.

Autori koji se ponovno prijavljuju moraju uz svoju prijavu dostaviti primjerak objavljene knjige za koju su zadnji put koristili potporu za poticanje književnog stvaralaštva ako je nisu ranije dostavili Ministarstvu kulture.

5.

Sve u roku pristigle prijave s potpunom dokumentacijom razmotrit će posebno formirano povjerenstvo te uputiti prijedlog ministrici kulture koja će donijeti odluku o dodjeli potpora autorima.

S korisnikom potpore za poticanje književnoga stvaralaštva sklopit će se ugovor kojim će se urediti prava i obveze autora i Ministarstva.

6.

Prijavnice, uz ostalu traženu dokumentaciju koja se dostavlja isključivo elektronički, mogu se poslati poštom ili osobno predati u:

Ministarstvu kulture, 10000 Zagreb, Runjaninova 2.

Prijavnice se mogu naći na internetskoj adresi www.min-kulture.hr.

Nepotpune prijave te prijave pristigle izvan roka neće se razmatrati.

Sva pitanja vezana uz ovaj Poziv mogu se postaviti elektroničkim putem, slanjem upita na sljedeću adresu: knjizevno.stvaralastvo@min-kulture.hr.

Priložena dokumentacija neće se vraćati podnositeljima.

7.

Prijave na ovaj javni poziv mogu se podnositi od dana objave do 9. rujna 2019. godine

 

ZiN Daily is published by ZVONA i NARI, Cultural Production Cooperative

Vrčevan 32, 52204 Ližnjan, Istria, Croatia

OIB 73342230946

ISSN 2459-9379

 

Copyright © 2017-2021, ZVONA i NARI, Cultural Production Cooperative

The rights to all content presented at www.zvonainari.hr belong to its respective authors.

Any further reproduction or dissemination of this content is prohibited without a written consent from its authors. 
All Rights Reserved.

The image of Quasimodo is by French artist Louis Steinheil, which appeared in  the 1844 edition of Victor Hugo's "Notre-Dame de Paris" published by Perrotin of Paris.

ZVONA i NARI

are supported by:

bottom of page