top of page
  • Ana Savković

Javni poziv za otkup knjiga za narodne knjižnice u 2021.


Image: Unsplash


rok: 08.11.2021.


Ministarstvo kulture na temelju članka 9. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, br. 47/90, 27/93 i 38/09) te članaka 2. i 3. Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, br. 55/16 ) objavljuje Javni poziv za otkup knjiga za narodne knjižnice u 2021. godini.

1. Predmet javnoga poziva

Ministarstvo kulture i medija otkupljivat će knjige domaćih izdavača na hrvatskome jeziku, i to:

  • djela suvremene domaće književnosti

  • prijevode djela suvremene svjetske književnosti

  • djela od temeljne vrijednosti za nacionalnu kulturu i umjetnost

  • vrijedne knjige i slikovnice za djecu i mlade.


Otkupljivat će se knjige na hrvatskom jeziku objavljene od listopada 2020. i tijekom 2021. godine samo onih nakladnika koji se pridržavaju Sporazuma o jedinstvenoj cijeni knjige (dostupan na https://min-kulture.gov.hr/propisi-543/543) i koji su dostavili obvezne primjerke prijavljenog izdanja Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici.

Ministarstvo kulture i medija neće otkupljivati:

  • udžbenike

  • priručnike

  • ponovljena i komercijalna izdanja

  • izdanja koja svojom kvalitetom i tehničkom izvedbom ne zadovoljavaju profesionalne nakladničke standarde

  • izdanja koja nisu prikladna za korištenje u narodnim knjižnicama.

2. Korisnici potpore


Pravo podnošenja ponuda na Javni poziv imaju pravne i fizičke osobe koje su registrirane za obavljanje nakladničke djelatnosti u Republici Hrvatskoj i autori vlastitih izdanja koji su državljani Republike Hrvatske.

3. Način prijave

Prijava se podnosi putem online Prijavnice za otkup knjiga koja je dostupna na stranicama Ministarstva: https://e-prijavnice.min-kulture.hr/e-pisarnica.


Elektronički popunjenoj prijavnici obavezno treba priložiti, također u elektroničkom obliku:

– podatke o knjizi, autorima, prevoditeljima te priređivaču i/ili uredniku

– potvrdu Nacionalne i sveučilišne knjižnice o dostavljenim obaveznim primjercima


Tiskani primjerak objavljene knjige koja se prijavljuje za otkup za narodne knjižnice treba obavezno dostaviti na adresu:


Ministarstvo kulture i medija

Služba za knjigu i nakladništvo (s naznakom: za otkup knjiga)

Runjaninova 2

10 000 Zagreb

E-prijavnice uz koje nije dostavljen tiskani primjerak objavljene knjige neće se razmatrati.

4. Rok prijave

Ponude za otkup knjiga mogu se podnositi od dana objave do 8. studenoga 2021. godine.

5. Završne odredbe


Knjige otkupljene putem ovoga Javnog poziva namijenjene su fondovima narodnih knjižnica u Republici Hrvatskoj.

Primjerci knjiga dostavljeni u prijavi neće se vraćati podnositeljima, već će se koristiti za donacije knjižnicama i drugim institucijama.


Neće se razmatrati prijave koje ne ispunjavaju tražene uvjete:

– prijave za koje nije ispravno popunjena e-prijavnica

– prijave (uključujući e-prijavnicu i primjerak objavljene knjige) koje nisu zaprimljene u navedenom roku

– prijave bez obveznih priloga (potvrda NSK o predanom obaveznom primjerku i podatci o knjizi, autoru, prevoditelju i uredniku u elektroničkom obliku priloženi uz e-prijavnicu te primjerak tiskane knjige)

– prijave korisnika koji nisu u propisanom roku izvršili preuzete obveze prema Ministarstvu kulture i medija. 

Recent Posts

See All

Commentaires


ZiN Daily is published by ZVONA i NARI, Cultural Production Cooperative

Vrčevan 32, 52204 Ližnjan, Istria, Croatia

OIB 73342230946

ISSN 2459-9379

 

Copyright © 2017-2021, ZVONA i NARI, Cultural Production Cooperative

The rights to all content presented at www.zvonainari.hr belong to its respective authors.

Any further reproduction or dissemination of this content is prohibited without a written consent from its authors. 
All Rights Reserved.

The image of Quasimodo is by French artist Louis Steinheil, which appeared in  the 1844 edition of Victor Hugo's "Notre-Dame de Paris" published by Perrotin of Paris.

ZVONA i NARI

are supported by:

bottom of page