top of page
  • ZiN Daily

Poziv za regionalni online kurs kreativnog pisanja Epifanijarok: 21.10.2022.


Kurs "Epifanija" namijenjen je svima koji se profesionalno ili iz hobija bave pisanjem te žele dodatno razviti svoj kreativni potencijal, kao i onima bez iskustva, ali sa snažnom motivacijom da ovladaju vještinom kreativnog pisanja. Kurs je zasnovan na kontinuiranom radu polaznika s mentorom, s ciljem da se svakom polazniku kursa pomogne da otkrije i aktivira svoje kreativne kapacitete i nauči kako da ih koristi u pisanju.


Kurs se sastoji od praktičnog rada na osam kreativnih zadataka, tokom kojeg polaznici uz podršku mentora usvajaju konkretna i primjenjiva znanja koja će im koristiti u daljem samostalnom radu, bez obzira kojom se formom pisanja bave. Ciljevi kursa su da se kod polaznika razvije motivacija i samodisciplina, a naročito da se potiče inovativno razmišljanje radi iznalaženja originalnih rješenja na postavljene zadatke.


Prijave se mogu slati na e-mail adresu: ksinergija@gmali.com, s naznakom „za kurs Epifanija“.


 

Recent Posts

See All

Comments


ZiN Daily is published by ZVONA i NARI, Cultural Production Cooperative

Vrčevan 32, 52204 Ližnjan, Istria, Croatia

OIB 73342230946

ISSN 2459-9379

 

Copyright © 2017-2021, ZVONA i NARI, Cultural Production Cooperative

The rights to all content presented at www.zvonainari.hr belong to its respective authors.

Any further reproduction or dissemination of this content is prohibited without a written consent from its authors. 
All Rights Reserved.

The image of Quasimodo is by French artist Louis Steinheil, which appeared in  the 1844 edition of Victor Hugo's "Notre-Dame de Paris" published by Perrotin of Paris.

ZVONA i NARI

are supported by:

bottom of page